750 i barnmanifestation i Visby

Många föräldrar kom till protestmarsch och politikerutfrågning när Föräldrauppror.se kallade. Förutom protester mot nedskärningar inom barnomsorgen presenterades också många sparförslag.

Inte mindre än 750 personer deltog när Föräldrauppror.se på söndagen marscherade med barnvagnar och plakat till en politikerutfrågning i kongresshallen.

Många sparförslag framfördes till politikerna som minskningar inom administration, färre fullmäktigeledamöter och lägre politikerlöner. Också hälfen av alla gatljus kan släcks, inför vägtullar och behåll gamla kontorsinredningar var några andra förslag.

Skoldirektören Peter Molin klargjorde att föräldrar får hjälpa till med mycket inom skolan ända tills någon företagare protesterar. Mer än hälfen av deltagarna i kongresshallen räckte upp händer och ville hjälpa till.

Högre barnomsorgsavgifter och även högre skatt sa sig en del föräldrar kunna acceptera, bara politikerna inte rör barnomsorgen.

En av initiativtagarna till föräldraupproret Roger Albrecht tycker att man nu satt focus på hur viktiga barnen är. Även om gruppens arbete nu tonas ner något efter utfrågningen kommer arbetet att fortsätta med målet att barnomsorgen inte får bli sämre utan bättre.

Reporter Lasse Ahnell