Själsö

Misstänkt miljöbrott anmäls

En fastighetsägare vid Själsö norr om Visby har anmälts till åklagare, misstänkt för miljöbrott. Enligt länsstyrelsen, som gjort anmälan, misstänks fastighetsägaren för markanläggningar och bygge utan tillstånd.

Vid stranden har stora stenblock staplats, en betongplatta har gjutits och ett hus byggts om utan tillstånd.

Länsstyrelsen har nu anmält ärendet och lämnat det till åklagare för prövning om brott mot strandskyddsbestämmelserna begåtts.