Färre stopp på busslinjer till Visby

Politikerna i tekniska nämnden i Gotlands kommun har tagit ett beslut om kollektivtrafiken i framtiden. Beslutet innebär att man ska satsa mer på de så kallade stomlinjerna till Visby, från Hemse, Klintehamn, och Fårösund.

De linjerna kommer också att gå rakare och göra färre stopp.

Det kan också innebära att de bussar som idag kör förbi hamnen i Visby inte längre gör det, utan turerna kan ersättas med matarbussar från busstationen.

Samtidigt kan det innebära att linjer med färre passagerare på landsbygden får färre turer, främst på kvällar och helger.

Det kommer att gå buss till Visborgsområdet, dit kommunen ska flytta. 
Tekniska nämnden har beslutat att varannan tur till Gråbo ska passera Visborgsområdet. Men nämnden var inte enig - oppositionen ville att en ny linje inrättas.