Tekniska nämnden

Nya besparingar diskuteras

Tekniska nämnden i Gotlands kommun måste spara närmare fyra miljoner kronor i år. Men vad man ska spara på har man ännu inte beslutat.

Tekniska förvaltningen har gjort upp en lista med sådant som inte är absolut nödvändigt, som bidrag till underhåll av enskilda vägar, till Botaniska trädgården och badplatser.

Sammanlagt handlar det om 17 miljoner kronor.

- Men mycket av det som är på listan ser vi som tillväxtskapande, säger tekniske direktören Bertil Klintbom.