Roma

Lövstas framtid var ett hett ämne

Framtiden för Lövsta i Roma var ett hett ämne vid ett stormöte på Lövsta på onsdagskvällen.

Det har ju talats om att kommunen ska sälja lantbruksskolan, vilket väckt en hel del oro.

Ordföranden för LRF Gotland, Anna Törnfelt, tyckte att det kom fram många bra synpunkter vid mötet

Inga beslut är ännu fattade utan frågan om Lövstas framtid ska nu närmast diskuteras av politikerna i kommunens budgetberedning nästa vecka.