Sjonhem kyrka rustas upp

Lösa delar till en predikstol och bänkinredning i Sjonhem kyrka ska konserveras, har länsstyrelsen beslutat.

Det handlar om panelbräder, delar till predikstolstrappan och bänkdörrar som är smutsiga, flagar och är slitna och de ska nu rengöras och målas.

Arbetet beräknas kosta närmare 40 000 kronor.