Torskrapport ger hopp åt fiskare

En orsak till att torsken i Östersjön återhämtat sig nästan helt är EU:s ökade tillsyn. Det säger den gotländska fiskerikonsulenten Rolf Gydemo om att det i dag finns lika mycket vuxen lekmogen torsk i Östersjön som på 1960-talet. 

Gydemo hoppas nu att EU skall reglera fisket så att det småskaliga fisket gynnas samt att fler ska få licens för småskaligt torskfiske.

Det krävs licens för att ha fiskeredskap över en viss maskstorlek med ombord på fiskebåten. Har man inte torskfiskelicensen får man heller inte fiska flundra och piggvar.