LRF i vädjan om Lövstas framtid

LRF Gotland fortsätter att kämpa för att den nuvarande utbildningen vid Lövsta landsbygdscentrum i Roma ska bibehållas. I en skrivelse till kommunstyrelsen understryker nya LRF-ordföranden Anna Törnfelt hur viktig Lövsta är för öns lantbruk.

Anna Törnfelt påpekar att lantbrukarna på Gotland är yngre än genomsnittet i landet och de har dessutom en investeringsvilja och framtidstro som ligger bland de främsta i landet.

Lövsta är och har varit en viktig del i den positiva utvecklingen och förslagen att sälja Lövsta har väckt stor oro hos LRF-medlemmarna, enligt Törnfelt.

LRF Gotland anser det därför synnerligen angeläget att utbildningarna vid Lövsta framöver kan bedrivas i sin helhet och att en konsekvensanalys efter dialog med näringen tas fram som underlag för framtida beslut.

Frågan om Lövstas framtid diskuteras närmast av politikerna i kommunens budgetberedning denna vecka.