Högskolan värvar på lågstadiet

Ett hundratal lågstadiebarn från två gotländska skolor ska besöka Högskolan på Gotland i morgon tisdag. Syftet är att på lång sikt motverka snedrekryteringen av studenter.

Under sitt besök ska barnen från Klinteskolan och Gråboskolan få information om högskolan och bl a bekanta sig med ämnena osteologi, arkeologi och kvalitetsteknik.

Högskolans tf rektor Karin Bengtsson säger att lågstadiebarnens studiebesök är ett sätt för högskolan att se till att man kommer att ha studenter om 10-12 år och syftet är att motverka snedrekryteringen och ge alla barn - oavsett social och etnisk bakgrund - en riktig chans att satsa på högre utbildning.