Friad för mordförsök får 44 000

En artonåring som suttit häktad i en månad misstänkt för medhjälp till mordförsök får 44 000 kronor i skadestånd från staten, har justitiekanslern beslutat.

Artonåringen var misstänkt för att ha varit inblandad i knivskärningen vid Bingeby förra sommaren.

Efter att hovrätten friat honom begärde han 100 000 kronor för lidandet det innebar att sitta häktad i en månad. En orsak till den höga summan, som är betydligt mer än vad som är vanligt i liknande fall, var dels för att det var en så allvarlig anklagelse, dels att det var en omfattande publicitet i fallet.

Justitiekanslern håller inte med om att mediernas publiceringar kring fallet motiverar ett högre skadestånd, utan bedömer att artiklarna inte innehållit några uppgifter som gör artonåringen identifierbar. Att vissa personer ändå tagit reda på hans namn och utseende ändrar inte justitiekanslerns bedömning.

Däremot tar justitiekanslern hänsyn till att mannen vid frihetsberövandet var sjutton år. Det i kombination med det brott han var misstänkt för, försök till mord, motiverar en högre ersättning än vad som normalt utgår vid frihetsberövanden av jämförbar längd. Justitiekanslern avslutar sitt beslut med att det ”dock inte komma i fråga att utge ersättning i den storleksordning som han har begärt. Ersättningen för lidande bestäms till skäliga 40 000 kr.” Utöver det får artonåringen 4 140 kronor för ombudskostander.