Fem gotländska apotek säljs

Fem av sju gotländska apotek föreslås säljas. Det är apoteken i Klintehamn, Roma, Hemse, Slite och det på Skarphäll i Visby. Kvar i statlig ägo blir bara lasarettsapoteket och apoteket Liljan på Östercentrum i Visby.

Stora och medelstora köpare ska ta över 466 av landets apotek, föreslår det bolag som har regeringens uppdrag att leda utförsäljningen av apoteken.

Samtidigt ska 150 apotek föras över till ett statligt ägt småföretagsbolag och majoritetsägande erbjuds till småföretagare. Det är färre än vad regeringen föreslagit.

Totalt finns 946 öppenvårdsapotek i landet.

De 466 apotek som säljs till lite större aktörer föreslås delas in i åtta grupper, med mellan tio och 200 apotek i varje, enligt ett pressmeddelande. Såväl svenska som utländska företag finns med bland de intressenter som varit i kontakt med regeringen via Apoteket Omstrukturering AB, och de kommer från såväl riskkapitalbranschen som apoteksbranschen och andra områden.

Statens ägarandel i det företag som ska ta hand om de 150 butiker som erbjuds till franchisetagare ”kan på sikt komma att upphöra helt.”

På Gotland föreslår Omstruktureringsbolaget att fem av sju apotek säljs. De som föreslås bli kvar i statlig ägo är sjukhusapoteket i Visby lasarett samt apoteket Liljan på Östercentrum i Visby.

De som föreslås säljas är Kronan i Hemse, Törden i Klintehamn, Cikorian i Roma, Rindi i Slite samt apoteket Rosen på Skarphäll i Visby.