Centern

Naturreservat försvårar energimålen

Ännu fler naturreservat kan försvåra Gotlands energiomställning till förnyelsebar energi. Det skriver Centerpartiet på Gotland i ett brev till Miljödepartementet.

Enligt Centern kommer det att bli svårt för Gotland att uppnå kraven i EU:s klimatmål om det skapas allt fler naturreservat på ön, något som skulle minska möjligheten att använda skog som energikälla.