Fiskare får 300 000 för laxfällor

Fiskeriverket beviljar två laxfiskare på ön 300 000 kronor för projektet att utveckla laxfällor.

De två fiskarna har startat projektet för att utvärdera om man kan använda så kallade push up-fällor i det gotländska laxfisket. En av anledningarna till att de prövar fällorna är att det är förbjudet att använda drivgarn i laxfisket.

Laxfiskarna behöver nu en alternativ metod. Push-up-fällorna ska också vara gjorda så att sälar inte kan ta sig in i dem och äta upp fångsten.

Fiskeriverket beviljar projektet 300 000 kronor med motiveringen att det ”syftar till att utvärdera fiske med sälsäkra laxfallor som ett alternativ till drivgarn och krokar. Det förväntade resultatet är kunskap om hur fällorna kan användas i de förhållanden som råder runt Gotland. Erfarenheterna förväntas också komma övrigt småskaligt kustfiske med sälsäkra fällor tillgodo.”