Stopp för köp av nya kommunmöbler

Kommunledningen har infört köpstopp av nya möbler till kommunens nya lokaler på Visborgsområdet.

Det beskedet har lämnats från den pågående budgetmanglingen.  Orsaken är förståss det väntade stora underskottet i budgeten nästa år.

Att de nya lokalerna också ska ha nya möbler var kanske en god tanke i en högkonjunktur, men som ekonomin ser ut de närmaste åren går det inte.

Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att tills vidare stoppa inköpen av nya möbler. Men de beställningar som redan gjorts kommer inte att tas tillbaka.

Beslutet innebär att möblerna till tjänsterummen blir nya, medan möblerna i de publika ytorna som foajéer och väntrum kommer att vara gamla.

Rent ekonomiskt innebär beslutat att tänkta inköp av möbler för 2-3 miljoner kronor nu inte kommer att