Risk för skada vid Visbyslakteriet

Det finns en risk att de anställda vid slakteriet i Visby skadas då de utför hängande obduktioner av kadaver.

SACO har därför beslutat om skyddsstopp.

Vid de hängande obduktionerna hissas de döda djuren upp, och det finns då en risk att de anställda får djuren över sig.

Vid arbetsmiljöronden i april ska en kadaverskalle ha ramlat från en behållare.