JO tar inte upp polisanmälan

Justitieombudsmannen, JO, tar inte upp den anmälan som gjorts mot polisen på Gotland i samband med ingripandet vid en privat fest i Visby tidigare i år.

De som arrangerade festen hade bland annat anmält polisen till JO för att den misshandlat och avvisat personer från festen utan anledning.

Men eftersom polisens agerande vid festen nu också utreds av åklagare så ser JO ingen anledning också utreda händelsen.