Hälso- och sjukvården

Hela lasarettet kan drivas privat

Hela Visby lasarett skulle kunna privatiseras, det konstaterar hälso- och sjukvårdsförvaltningen efter att ha sett över de möjligheterna.

Det är kommunstyrelsen som vill ha besked om vad som kan privatiseras, och samma översyn har gjorts inom hela kommunen. Syftet är att ta reda på vad som måste göras i kommunal regi - och vad som är praktiskt möjligt att lägga ut på entreprenad.

Men även om hela lasarettet, rent juridiskt, får privatiseras, så tror hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalschef Rolf Forsman inte att det är möjligt, efter att ha tagit del av erfarenheter från annat håll i landet. Hn tror inte att det finns politiskt stöd för att privatisera lasarettet.

Det var i december 2007 som politikerna i kommunstyrelsen beslutade att all verksamhet ska ses över för att ta reda på vad som kan drivas på entreprenad. Inför arbetet med budgeten till nästa år har de nu tagit reda på vad som skulle kunna läggas ut på entreprenad, och hur det det går med det arbetet.

Målet för den borgerliga alliansen är att allt ska skötas mer effektivt så att vi kan få lika bra vård som idag på Gotland, men att det ska kosta mindre av våra skattepengar. Samtidigt ska konkurrensutsättningen stärka näringslivet på ön när pengar och personal går från kommunen till företagen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan nu avtal med privata vårdcentraler efter införandet av fritt vårdval. Och hela njursjukvården drivs nu av ett privat företag.

Rent teoretiskt får alltså hela lasarettet drivas av privata företag på uppdrag av kommunen - allt utom smittskyddsläkaren och tvångsvård inom psykiatrin

Det som är på gång just nu, enligt Rolf Forsman, är att privatisera ungdomsmottagningen. Det var personalen själva som ville avknopp den, men efter dåliga erfarenheter i andra kommuner blir det nu en vanlig upphandling av ungdomsmottagningen.