Ny hamn på gång i Klintehamn

Utvecklingen av Klintehamns hamn med bland annat muddring och byggandet av en 120 meter lång kaj drar nu igång. Målet är att flytta alla timmer- och grustransporter och en del annat gods till Klintehamn.

De praktiska arbetena med hamnen i Klintehamn ska dra igång i slutet av år 2010, enligt ett pressmeddelande från Gotlands kommun.