Veterinärmedicinska anstalten

Efterlyser döda fladdermöss

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vill att alla som hittar döda fladdermöss ska skicka in djuren för undersökning. Fladdermössen är kända för att sprida rabies och syftet med undersökningen av döda fladdermöss är att kontrollera att de inte burit på smittan.

SVA uppmanar den som hittar en död fladdermus att först ta på sig handskar innan djuret hanteras och sen skicka den till veterinärmedicinska anstalten för obduktion.

För mer information gå in på www.sva.se eller kontakta SVA, enheten för patologi och viltsjukdomar, Travvägen 12A, Uppsala eller på telefon 018-67 40 00