Vindkraft kan omsätta miljarder

Vindkraftsproduktionen på ön kan komma att omsätta lika mycket pengar som turismen eller jordbruket. Och vindkraftproduktionen kan ge 330 jobb. Det visar en vindkraftsutredning som Gotlands kommun presenterar idag.

Utredningen har tittat på vad en full utbyggnad av vindkraft på ön till 1 000 MW kan ge. Om gotlänningar är med och investerar i utbyggnaden kan 150 miljoner kronor i avkastning hamna på ön.

Kommunalrådet Lars Thomsson (C) säger att många kan vinna på vindkraft, bland annat kan markägare få intäkter på 60 miljoner per år. Och vindkraftens omsättning beräkas till omkring två miljarder kronor vid en full utbyggnad. Men då krävs också en ny el-kabel till fastlandet.