Regler bromsar vindkraftsexpansion

Det största hindret för fortsatta satsningar på vindkraft är regelkrångel, det visar en undersökning som Lantbrukarnas riksförbund LRF har gjort.

Fyra av tio lantbrukare som idag arbetar med vindkraft uppger att krångliga lagar och regler gör att de inte utvecklar sin verksamhet.

Trots det tror en majoritet av de som har satsat på vindkraft att det kommer att bli mer lönsamt de närmaste åren. det är den växande marknaden och möjligheten till god lönsamhet som gör att allt fler svenska bönder investerar i vindkraftverk.

Kartläggningen av böndernas energiverksamheter gjordes under april och maj 2009. 8 400 LRF-medlemmar som idag bedriver någon form av energiverksamhet fick svara på frågor om sitt företagande - 47 procent svarade.