Visby stift vill behålla vigselrätt

Visby stift tycker att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten, men vill inte att präster ska tvingas viga alla. Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkan ska ansöka om vigelselrätt enligt de nya reglerna.

Det är riksdagen som har beslutat om de nya reglerna, som gör det möjligt för homosexuella par att gifta sig. Och kyrkostyrelsen har nu föreslagit att kyrkan ska ansöka om vigselrätt för samtliga präster inom kyrkan.

Visby Stift lämnade först ett tvetydigt yttrande undertecknat av biskop Lennart Koskinen där de inte tog ställning. Å ena sidan resonerar de kring att det är bra om alla föreningar ska kunna förrätta vigslar, efter amerikansk modell. Å andra sidan påpekade de att äktenskapet är en rent värdslig angelägenhet som vilar på statliga regler och därför bör skötas av staten.

I nästa remissytrande, undertecknat av stiftsstyrelsens vice ordförande, skriver Visby stift helt kort att de anser att kyrka ska ha kvar vigselrätten, men att det inte ska vara tvång för enskilda präster att viga alla.

Tre av femton ledamöter i kyrkostyrelsen reserverade sig mot beslutet om att ansöka hos kammarkollegiet om vigselrätt. I höst ska kyrkomötet besluta om kyrkvigselns framtid, och går förslaget igenom kan homosexuella par vigas från 1 november.