Försöksodlingar vid Hallfreda

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer i sommar att ha många olika försöksodlingar av spannmål, potatis och blommor vid gården Hallfreda i Follingbo.

Bland annat testas odling av lupiner och havre, ekologisk odling av potatis samt olika ogräsförsök i både majs och korn.

Vid försöksodlingarna planeras också flera visningar i sommar.