Designkontor på Gotland läggs ner

Sommardesignkontoret tvingas läggas ner efter det att Gotlands kommun sagt nej till att satsa regionala utvecklingspengar i projektet. Därmed riskerar också det planerade åretrunt kontoret att gå i stöpet.

Sommardesignkontoret har funnits på Gotland sedan 2005, och tanken bakom projektet har varit att låta svenska och utländska studenter inom arkitektur och design samarbeta med företag och organisationer. Inriktningen har varit att förbättra funktionen i byggda miljöer och platser där allmänheten vistas.

Ett par handledare har lotsat åtta noga utvalda studenter vars idéer sedan gått vidare till etablerade företag. Bland annat har de gett sig i kast med bostadsområdet Gråbo, hamnterminalen, flygplatsen, Slite torg, Visby innerstads tillgänglighet, Kalkbrottet Blå lagunen och Gotska Sandön. I år var temat design av gotländska matvaror och matupplevelser.

Sommardesignkontoret har gått runt genom sponsorer och uppdragsverksamhet, men förra året sökte de regionala utvecklingsbidrag. Kommunen sa då ja till 320.000 kronor, men i år sa man alltså nej. Och det skedde i samråd med Tillväxt Gotlands referensgrupp för Profilrodukter. Avslaget bygger på att projektet kan konkurrera med design- och konsultföretag här på ön.

Men även om Sommardesingkontoret läggs ner på Gotland så finns intresse från annat håll, bland annat från Jordbruksverket som kan tänka sig satsa 400.000 kronor i matprojekten.