Elever skolkar och missar studiebidrag

Många gymnasieelever på Gotland har fått studiebidraget indraget på grund av skolk. "Vi ligger fortfarande alldeles för högt", säger gymnasiechefen Alf Nilsson till GA idag.

Alf Nilsson påpekar att man numera arbetar målmedvetet med både elever och föräldrar för att få bukt med skolkningen.

Bara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger högre i statistiken.

På Christopher Polhemgymnasiet i Visby, till exempel, gick närmare 800 elever senaste läsåret - 30 av dem skolkade så mycket att de gick miste om studiebidraget.