Tvist om "Almedalsveckan" går vidare

Gotlands kommun har ansökt och fått varumärket "Almedalsveckan" registrerat hos Patent- och registreringsverket, PRV. Men beslutet har överklagats till patentbesvärsnämnden av ett PR-polag.

´PR-bolaget Blomwell invänder mot PRV:s beslut eftersom de under flera år arrangerat möten under politikerveckan i Visby. Blomwell har rätt att använda webb-adressen almedalsveckan.se, medan kommunen alltså har varumärkesskydd - tills vidare.

Parterna har, enligt tidningen Dagens Industri, träffats ett par gånger för att diskutera priset vid en eventuell försäljning, men Gotlands kommun tycker inte att namnet är värt så mycket pengar som pr-företaget vill ha.