Möte om Nordkalks täkt i Bunge

Företaget Nordkalk i Lärbro bjuder in till ett informations- och samrådsmöte i nästa vecka för att redogöra för kalkstensbrytningen de närmaste åren - i väntan på att en eventuellt ny täkt i Bunge kan öppnas.

För att förhindra ett stopp i produktionen i väntan på beslut om Bungetäkten jobbar Nordkalk med att få stenen i nuvarande Klinthagentäkten att räcka fram till åtminstone år 2014.

Nordkalk har därför minskat takten på brytningen och ser över tillgångar och reserver i den befintliga täkten i Klinthagen - allt för att kunna bryta kalk där ännu längre än vad som tidigare planerats.

Vid samrådsmötet 23 juni kommer bland annat grannar att informeras om hur brytningen ska gå till de närmaste åren och man behöver också en förlängning av det tillstånd som i dag gäller för Klinthagentäkten.