Kommunens budget för 2010 klubbad

I dag beslutade kommunfullmäktige om en budget för nästa år på 3,8 miljarder kronor. Det är 13 miljoner mindre än årets budget.

För att möta det ekonomiskt svåra läget har alla nämnder krav på sig att spara pengar både i år och nästa år och det är totalt anställningsstopp.

Men trots tal om ekonomisk kris påpekade både kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) och ekonomidirektören Göran Gyllenkrok att kommunen faktiskt har nära fyra miljarder till den kommunala servicen.

Samtidigt finns stor osäkerhet i budgeten, till exempel när det gäller löneökningarna för kommunens anställda eller om de beräknade skatteinkomsterna fortsätter att minska.