östersjön

Båtolycka mer än var tredje dag

Förra året inträffade 135 fartygsolyckor i Östersjön. Det är en ökning med drygt tolv procent jämfört med året innan. Antalet olyckor är dock lägre än 2004 och 2005 då det var drygt 140 olyckor på Östersjön. 

Nästan alla olyckor inträffade nära kusten och den vanligaste incidienten var grundstötning. Den näst vanligaste olyckan var kollision. Det var både kollision mellan fartyg, men också med fyrar och navigeringsmärken.

Av alla olyckor orsakade nio någon form av utsläpp. Av alla rapporterade olyckor låg den mänskliga faktorn bakom nästan hälften.

Det visar en rapport från Helsingforskommissionen, Helcom.