Fortsatt bemanning på Hoburgen

Den manuella bemanningen på Hoburgens fyr kommer inte att försvinna, utan det kommer att finnas kvar en halv bemanningstjänst där, säger Greger Bergman som är chef för SMHI:s väderobeservationsplatser.

Greger Bergman säger att från och med april nästa år försvinner nattobservationerna och det innebär en minskning av antalet manuella observationer, från åtta till tre.

Det betyder i sin tur att bemanningen minskas från 1,3 tjänster till drygt 0,5 tjänst.

Enligt SMHI är syftet med att behålla de manuella observationerna att de behövs som ett komplement till de automatiska ur ett klimatologiskt perspektiv.