Förslag på arkitekttävling för Korpen

Västerpartiet vill att vårdcentret Korpen i Visby ska få en trevligare miljö än där är idag. Inga fönster där det regnar in och handikapptoaletterna ska bli säkra. I en motion till fullmäktige föreslår Vänsterpartiet därför att kommunen ska utlysa en arkitekttävling för ett bättre Korpen.