Pengar från kommunen

Guteskolan får både ja och nej

Guteskolan i Visby får inget stöd av barn- och utbildningsnämnden för att starta en gymnasieskola. Det är det ekonomiska läget i kommunen som gör att nämnden säger nej till pengar.

Däremot får Guteskolan tillstånd och bidrag till ett fritidshem för barn mellan 6 - 12 år.

När gäller en förskola och grundskola i Fårösund vill nämnden fortsätta diskussioner med Gotlands IdrottsCenter AB - som står bakom förslaget till Sundskolan - innan nämnden tar ett beslut.

Även i När finns planer på en för- och grundskola, men även här vill BUN vänta med besked, främst för att Närskolan AB inte preciserat var man tänkt starta sin verksamhet.