Dömd att betala miljoner till dödsbo

I en arvstvist har Gotlands tingsrätt dömt exhustrun till en avliden man att betala 3,4 miljoner kronor till dödsboet. Hon ska även betala dödsboets rättegångskostnader på 400 000 kronor. Domen kommer i kölvattnet av en utredning kring misstänkta antikvitetsstölder.

När mannen dog 2004 var han misstänkt för inblandning i stölder och försäkringsbedrägerier på ett slott i Östergötland tillsammans med sin bror. Åtalet mot mannen las ned vid hans död, men brodern dömdes.

Innan mannen som arvstvisten gäller dog hade Norrköpings tingsrätt beslutat att beslagta två miljoner av hans tillgångar efter krav från försäkringsbolaget. Men då hade mannen inte längre några pengar, och efter hans död gick dödsboet i konkurs.

Enligt dödsboet hade mannen skrivit över det mesta han ägde på sin före detta hustru vid en skilsmässa, trots att de fortsatte att leva tillsammans. Därför ville dödsboet att Gotlands tingsrätt skulle upphäva bodelningen.

Tingsrätten går på dödsboets linje. De tycker att exhustrun fick betydligt mer än mannen vid skilsmässan. Hon döms att betala 3,4 miljoner till dödsboet plus ränta från skilsmässan för sju år sen - hon ska också betala dödsboets rättegångskostnader på 400.000 kronor.