Svenska Spel vill stoppa Hemska Spel

Svenska Spel överklagar Patent- och registreringsverkets beslut att godkänna företagsnamnet "Hemska Spel".

Patent- och Registreringsverket ansåg att det inte fanns någon risk för förväxling, eftersom Svenska Spel arbetar med spelverksamhet och Hemska Spel bland annat erbjuder rehabilitering av spelberoende.

Men Svenska Spel har nu överklagat PRV:s beslut. Företaget hävdar att namnen är förväxlingsbara och att Svenska Spel i dag är ett inarbetat företagsnamn.

Svenska Spel hävdar också att Hemska Spel skulle dra otillbörlig fördel av det "väl ansedda företaget".

Men inte bara namnet utan också företagets tjänster kan förväxlas, anser Svenska Spel, eftersom att både företagen erbjuder spelrelaterade tjänster.