Kyrkounderhåll kan fördubblas

Gotland föreslås få 46 miljoner kronor av staten i så kallad kyrkoantikvariskt underhåll 2010. Det är en kraftig ökning av anslaget som i år är drygt 20 miljoner kronor. Men det är bara ett förslag till fördelning av pengarna. Beslut om hur mycket pengar svenska kyrkan får av staten i kyrkoantikvarisk ersättning beslutas först i samband med höstbudgeten.