Fler män än kvinnor får hudcancer

Det är dubbelt så vanligt att gotländska män får hudcancer än att gotländska kvinnor får det. Det visar en rapport om utvecklingen av hudcancer i Sverige som säger att antalet fall fortsätter att stiga.
- Egentligen är det en epidemi, säger utredaren Karin Westermark.

I en ny rapport från SSM:s vetenskapliga råd redovisas de senaste siffrorna som är från fjolåret. Av dem framgår att antalet nya fall av malignt melanom per år i Sverige nu är runt 25 per 100 000 invånare. För knappt 50 år sedan, i början av 1960-talet, var antalet fem gånger lägre, cirka 5 per 100 000 invånare.

Gotland ligger under riksgenomsnittet. För gotländska män är antalet fall av hudcancer 17,3 per 100 000, för gotländska kvinnor 9,2 per 100 000.

På Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är experterna nu allvarligt oroade.
-Egentligen är det en epidemi, säger Karin Westermark, utredare på SSM.
-Det vore farligt om vi vänjer oss vid att det hela tiden ökar. Det hela är mycket oroande, fortsätter hon.

Ökningstakten har i stort sett varit densamma ända sedan 1998, cirka 3,6 procent per år för män och 3,8 procent för kvinnor.

Karin Westermark påpekar att hudtumörer är den vanligaste formen av tumörsjukdomar i Sverige. Förutom malignt melanom, som är den farligaste formen, växer också antalet fall av skivepitelcancer och basalcellscancer. Orsaken är i de flesta fall ökad UV-strålning som en följd av alltför intensivt solande.

-Många har frågat sig varför inte folk drabbades mer förr i tiden när folk vistades mer utomhus. Men då gavs huden en chans att vänja sig vid solen. Nu sitter vi inomhus mer och utsätter sedan huden för en chock, säger hon.

-Dessutom ger vi oss i väg till Thailand mitt i vintern och utsätter oss plötsligt för hård strålning.

På SSM misstänker man också att de kommande klimatförändringarna kan innebära ökad risk. Om Sverige får ett varmare klimat kommer många att sola sig ännu mer.

-Det är inte fel att ge sig ut i solen. Det farliga är att bränna sig, säger Westermark.

På SSM är man också oroliga för den senaste debatten om solning och D-vitaminer. Enligt SSM är en hög dos av strålning ett dåligt sätt att få i sig D-vitamin.

-Det är definitivt inte nyttigt att ligga och pressa i solen, säger Westermark till TT.

  • Basalcellscancer är en tämligen ofarlig form av hudcancer som inte sprider sig i kroppen. Den drabbar cirka 40 000 svenskar varje år. Fallen inkluderas inte i den nationella cancerstatistiken.
  • Skivepitelcancer kan bilda metastaser om den inte behandlas och drabbar cirka 4 000 varje år. Cirka 40 dör.
  • Malignt melanom är en farlig hudcancerform som har ökat de senaste decennierna. Cirka 2 300 drabbas varje år och cirka 400 dör.