Regeringen avgör Snäcks camping

Det blir regeringen som kommer att avgöra om detaljplanen för Snäcks camping ska godkännas eller rivas upp. Det är en granne som överklagat detaljplanen och som fått stöd av bland annat statliga Boverket.

I sitt yttrande till regeringen medger Gotlands kommun visserligen att utbyggnaden av campingen innebär en betydande miljöpåverkan och att allmänhetens intressen i området påverkas kraftigt.

Men skadan är inte större än att den kan tillåtas, anser kommunen och tycker också att grannen måste tåla att situationen förändras i takt med samhällsutvecklingen.