Slite

Campingplats ska likna Björkhaga

Detaljplanen för Slite campingplats går nu vidare på samråd. Idén är att skapa ett område som liknar det som finns i Björkhaga i Sanda.

De 50-talet campingstugor som idag finns i Slite kommer i så fall rivas och ersättas med uppemot 90 stugor, varav större delen säljs som bostadsrätter.

Planer finns också för ett badhus i två våningar, med hotelldel på en tredje våning.

På en del av området som är avsatt till både camping och stugor kan det också komma att ställas upp villavagnar. Däremot finns inte det omdiskuterade höghuset, som tidigare funnits med i planerna, med i denna omgång.

Och enligt byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson, har det inte kommit några invändningar mot planerna för Slite camping.