Byggnadsnämnden

Villa i Själsö måste byggas om

Den lada mittemot Själsö hamn som anmälts som svartbygge har i efterhand fått avslag på bygglovet. Ladan skulle från början ersätta en lika stor byggnad, men blev istället större och fick fler fönster än vad bygglovet medgav, plus att det byggdes ett trapphus.

Ägaren har nu dömts att, förutom bygglovsavgift, även betala en tilläggsavgift på 75.000 kronor.

Byggnaden behöver inte rivas helt, men för att den ska godkännas behövs en ombyggnad, enligt byggnadsnämnden.