Södervägs brädgård

Kommunen kräver dödsbon på sanering

Kommunen kommer inte att överklaga miljödomstolens beslut om saneringen av Södervägs brädgård i Vall. Istället vill miljö- och hälsoskyddsnämnden ta upp frågan igen, med krav om att de två dödsbona själva ska sanera marken vid brädgården i Vall.

Miljödomstolen sa ju i sitt beslut att kommunen gjorde fel när den krävt att dödsboet skulle betala elva miljoner för saneringen till kommunen. Ett sånt krav är inte lagligt, enligt miljödomstolen. Politikerna i miljö- och hälsa överklagar alltså inte den domen, utan vill istället ta upp processen på nytt med krav på att det är dödsbona själva som ska stå för att marken vid den gamla brädgården i Vall blir sanerad. Det är framförallt ett krav från Naturvårdsverket att ansvarsfrågan utreds, som gör att vi vill pröva den här vägen istället, säger centerpartisten Per Stenegärd, som är vice ordförande i nämnden.