Skarphäll blir lagligt

Handelsområdet Skarphäll ska nu äntligen bli lagligt. Området har sedan 70-talet varit avsatt som industriområde, men växt fram till butiks- och kontorsområde tack vare frikostiga dispenser från kommunen.

Men nu ska Skarphäll få en detaljplan som stämmer med området.

Genom att sälja allmän mark i anslutning till de privata fastigheterna på Skarphäll beräknar kommunen få in tre miljoner kronor för att kunna bygga om in- och utfarter, göra gångsäkra överfarter och plantera träd och annat som gör området trevligare.

Den kommande detaljplanen kommer innebära att det blir tillåtet att bygga trevåningshus. Och den enda begränsningen för utbyggnaden blir att det måste kunna ordnas parkeringsmöjligheter.