Byggnadsnämnden

Intresse för husbåtar

Planerna på att bygga ett fyrtiotal flytande hus i Flundreviken vid Snäck ses som positivt av byggnadsnämnden i Gotlands kommun. Men eftersom något liknande aldrig har förekommit på Gotland, så måste det först göras en noggrann undersökning och upprättas en ny detaljplan.

För att kunna ha husbåtarna där måste nämligen viken rensas upp och de måste också få dispens från strandskyddet, vilket redan ifrågasatts av bland annat länsstyrelsen.

Nästa steg nu blir att kommunen först gör ett planprogram. Sedan kommer man att se om det är möjligt att gå vidare med en detaljplan.

Bakom planerna på de flytande husen står byggföretaget Wisabs bd Håkan Ohlsson som har tittat på de hydrogeologiska förhållandena i området och säger att det inte finns någon risk att vågorna blir så pass höga eller kraftiga att det skulle hindra husbåtarna som helt enkelt skulle komma att se ut som villor på vatten.