Nya hus planeras på Furillen

Halvön Furillen kan komma att exploateras ytterligare. Det är återigen entreprenören Johan Hellström, som ansöker om att få bygga två studiolokaler med övernattningsmöjligheter på den sydöstra sidan.

Den ena kommer ligga drygt 100 meter norr om den inplanerade arkitektstudion och den andra en bit nedanför. Både lokalerna kommer att ligga utanför strandskydd. Byggnadsnämnden har gett positivt förhandsbesked. Men för att få bygga krävs också miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd att bygga ett eget reningsverk på Furillen.