Dålig djurredovisning

Fler bönder än tidigare sköter inte redovisningen av sina djur enligt reglerna. Det konstaterar länsstyrelsen efter att ha inspekterat cirka 50 av de 80 gårdar de tänkt kontrollera i år.

Lantbrukare måste märka sina djur, föra journal över dem och inom en vecka rapportera ändringar till Jordbruksverkets centrala djurdatabas.

Systemet ligger bland annat till grund för smittskyddet, och därför bestraffas felaktigheter med procentuella avdrag på samtliga EU-bidrag en lantbrukare får.

Två tredjedelar av de inspekterade gårdarna hade inte skött bokföringen ordentligt, och mer än var fjärde hade många fel, enligt länsstyrelsen på Gotland.

I dagarna inleds också länsstyrelsens kontroll av EU-stödda lantbruksarealer, där oanmälda inspektioner i år görs på cirka 160 gotländska gårdar.

Länsstyrelsens EU-bidragssamordnare Gösta Cedergren säger att lantbrukarna måste få kännbara straff när de gjort fel, eftersom inspektionerna görs så sällan, upp till vart 15:e år.

- Vi måste vara hårda och sända budskapet att risken är liten för inspektion men när vi väl kommer är det skarpt läge. Annars urartar det.