Vrakbräder till tak i Väskinde

Väskinde hembygdsförening ansöker om 35 000 kronor från länsstyrelsen för att lägga om taket på Sandkull-Annas stuga i Väskinde.

Stugan ligger i skogen mellan Gällungs och Hästnäs och är klassad som byggnadsminne.

Det nuvarande spåntaket måste bytas ut och nu vill föreningen lägga ett tak som mer liknar det ursprungliga av stäv, det vill säga olika sorters spån och vrakbräder.