Färre tjänster vid återvinningen

Fem tjänster vid kommunens återvinningsverksamhet ska bort. Nu beräknar kommunens tekniska förvaltning anställningstid och gör upp turordningslistor för 170 anställda medlemmar i facket Kommunal.

Anledningen till personalminskningen är att kommunen kommer att få in mindre pengar med ett nytt avtal som räknar antal hushåll istället för förpackningars och tidningars vikt.

Tidigare i år har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en liknande inventering, vilken slutade med besked om ett 80-tal uppsägningar i måndags.

Parkarbetaren Lennart Ring i Slite tycker att de anställda fått för lite tid på sig att kontrollera att rätt anställningstid registrerats.

Men det går bra att rätta även senare i sommar, säger tekniska förvaltningens personalchef Lena Köhn.