Klagomål på trafik på hällarna

Allt fler personbilar, husbilar och husvagnar körs in på Södra hällarna i Visby och parkerar vid klippkanten. Fordonen körs även utanför de befintliga vägarna, skriver en visbybo som vill att södra hällarna skall vara ett strövområde också i framtiden.

I ett annat medborgarförslag vill en stockholmare, med fritidsbostad på östra Gotland, att det skall vara bättre service med anslutningsbussar på Visby hamn som alltid skall finnas på plats när färjorna anländer och kan transportera passagerarna vidare till Visbys centrum och busstationen vid Gutavallen.