Bygdegårdar får bidrag

Tre gotländska bygdegårdsföreningar får närmare 300 000 kronor i bidrag från Boverket för att renovera sina bygdegårdar.
Mest pengar - 200 000 - går till Roma bygdegårdsförening. Bidrag får även föreningarna i Dalhem och Hörsne-Bara.