Stopp för husbilsparkering

Det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem har infört parkeringsförbud för husbilar på samtliga sina parkeringsplatser.

Anledningen är att husbilarna är för stora och det får inte förkomma något boende på parkeringsplatserna, säger förvaltningschefen Per Eve Boberg som hänvisar husbilarna till en särskild husbilsparkering på norrområdet vid Mästergatan i Visby.

För tillfället är där fri parkering, men om området ska stängslas in kan det bli en liten avgift i framtiden.