Stopp för hyrläkare övervägs

Det svåra ekonomiska läget gör att de gotländska sjukvårdspolitikerna överväger att införa ett stopp för hyrläkare på vårdcentralerna. Det skulle spara pengar men också göra det svårare att få träffa doktorn.

- Det är helt av ekonomiska skäl, eftersom primärvården ser ut att gå med underskott på sex miljoner och då krävs drastiska beslut för att vända utvecklingen, säger Ann-Christin Kullberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det är den ekonomiska snålblåsten i kombination med bland annat dyrare mediciner som gör att hälso- och sjukvården på Gotland nu ligger back en procent av budgeten, eller ungefär 15 miljoner kronor.

Förutom ett hyrläkarstopp utvärderar sjukvårdsförvaltningen nu bland annat också mer patientavgifter.

Kommunen slutar också beställa psykiatribehandlingar av en privatläkare i Visby, som föra året tog emot 830 patientbesök för drygt 850 000 kronor.